DEPOZ, spol. s r.o.

Zdounky 27, 768 02 Zdounky

-  provozovatel skládky komunálního odpadu Nětčice

Kontakty

 

Tel.:  573 365 421

Fax.: 573 365 055

e-mail: depoz@depoz.cz

             uctarna@depoz.cz

 

 

Doklady povolující činnost společnosti

 

Platný ceník pro FO i PO

 

Potřebné doklady - bez kterých nelze

odpad na skládku přijmout

 

Recyklační plocha

 

Kompostárna

 

 

 

 

 

IČ: 49445138

DIČ: CZ49445138

KS v Brně, oddíl C, vložka 12244

Odpovědný vedoucí : Ing. Ivan MOHLER

Společnost provozuje skládku odpadů „ostatní“, recyklační plochu stavebních odpadů a kompostárnu.

Nachází se v katastru obce Zdounky-Nětčice, směr z Nětčic na Zborovice, vzdálenost od Kroměříže cca 10 km.

                Aktuální počasí - Nětčice